Надлежност

Управа обавља следеће послове:

 1. утврђује предлог каталога о врстама игара на срећу, који доноси министар финансија;
 2. даје сагласност на одлуку Државне лутрије Србије о приређивању класичне игре на срећу;
 3. спроводи поступак јавног позива за давање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, у складу са поступком давања дозволе, припрема нацрт акта Владе о давању и одузимању дозволе и обавља друге стручне послове у вези са давањем и одузимањем дозволе;
 4. даје и одузима одобрења, односно сагласности за приређивање игара на срећу;
 5. утврђује висину накнада за које даје одобрења и сагласности;
 6. врши контролу плаћања накнада за све игре на срећу;
 7. врши процену вредности наградног фонда за приређивање наградних игара у роби и услугама;
 8. припрема предлог уговора о међусобним правима и обавезама о приређивању класичних игара на срећу, који се закључује са Државном лутријом Србије;
 9. даје одобрење за промену простора у коме ће се приређивати игре на срећу у играчници, аутомат клубу, односно кладионици;
 10. даје и одузима одобрење за држање ризико депозита за осигурање исплата добитака у складу са овим законом;
 11. даје дозволе за промотивне жетоне који се не могу откупити новцем;
 12. одређује свог представника у комисијама за извлачење, односно утврђивање добитака у класичним играма на срећу;
 13. издаје посебне ознаке које се истичу на улазу у играчницу, аутомат клуб или кладионицу;
 14. издаје налепнице за аутомате и столове;
 15. учествује у припреми прописа из своје надлежности;
 16. одобрава промену места или дана извлачења добитака, у складу са овим законом;
 17. води евиденције о пословима из своје надлежности;
 18. обавља и друге послове у складу са овим и другим законом.

Контролне листe

Детаљније

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ